REGULAMINY

Kierując się troską o Klientów odwiedzających nasze Centrum, przestrzegamy postanowień zawartych w niżej wymienionych dokumentach dotyczących całego obiektu. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Nieznajomość zapisów niniejszych dokumentów nie zwalnia odwiedzających Centrum z ich przestrzegania.

MONITORING WIZYJNY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN CENTRUM

REGULAMIN PARKINGU

REGULAMIN WYDARZEŃ