11 kwietnia
POMOC DLA UKRAINY

W marcu nasi ukraińscy sąsiedzi obudzili się w nowej, wojennej, strasznej rzeczywistości. To bezprecedensowa sytuacja, na którą nie można zareagować inaczej, jak tylko niosąc pomoc. Każdy na miarę swoich możliwości.

CH Rondo łączy siły ze stowarzyszeniem „Dzięki Wam” i wspólnie zbieramy najpotrzebniejsze rzeczy dla uciekających przed wojną sąsiadów.

Co zbieramy?

  • Żywność z długimi terminami ważności
  • Chemię, środki higieniczne i kosmetyki (dla dzieci i dorosłych)
  • Środki opatrunkowe
  • Nowe koce i śpiwory

Wraz z najemcami zaplanowaliśmy również atrakcyjne promocje oraz dodatkowe zbiórki rzeczy dla potrzebujących z Ukrainy.

  • Sklep zoologiczny Aligator – prowadzi zbiórkę artykułów dla zwierząt
  • księgarnia Świat Książki – ebook rozmówki polsko-ukraińskie za 1 zł, a także kolorowanki i książeczki z zadaniami w języku ukraińskim. Dodatkowo, wszystkie te tytuły objęte są promocją -50% na drugi produkt

17.03.2022 r.

Trud­no opi­sać sło­wa­mi emo­cje, ja­kie od 24 lu­te­go to­wa­rzy­szą nam w związ­ku z tra­ge­dią w Ukra­inie. Nie mo­że­my po­zo­stać obo­jęt­ni na los i cier­pie­nie na­szych są­sia­dów.
CH Rondo an­ga­żu­je się w róż­ne ini­cja­ty­wy dzia­ła­ją­ce na rzecz Ukra­iny.
Wie­my, że wspól­nie mo­że­my zdzia­łać wię­cej! Dla­te­go za­chę­ca­my wszyst­kich do włą­cze­nia się w ak­tyw­ną po­moc
#ra­zem­po­ma­ga­my­ukra­inie #so­li­dar­ni­zu­kra­iną

CH Rondo łączy siły z Auchan oraz PCK i Stowarzyszeniem „Dzięki Wam” i razem zbieramy rzeczy najpotrzebniejsze naszym uciekającym przed wojną sąsiadom.

Co zbieramy?

  1. Żywność z długimi terminami ważności
  2. Chemię, środki higieniczne i kosmetyki (dla dzieci i dorosłych)
  3. Środki opatrunkowe
  4. Nowe koce i śpiwory

Wszystkie przekazane rzeczy na bieżąco odbierane są przez współpracujące z nami instytucje, które dystrybuują je wśród potrzebujących.

POMAGAJĄ NASZE SKLEPY!

Aligator – sklep zoologiczny – prowadzi zbiórkę artykułów dla zwierząt

Bank Millennium i mBank – dokonują zwrotu opłaty za przelewy do banków w Ukrainie

Salon CCC prowadzi zbiórkę używanych butów „Daj butom drugie życie”, które następnie są czyszczone i oddawane potrzebującym.

Siłownia CityFit – prowadzi zbiórkę kosmetyków i artykułów higienicznych

Księgarnia Świat Książki – proponuje ebook rozmówki polsko-ukraińskie za 1 zł

Rossmann – prowadzi zbiórkę artykułów higienicznych w lokalu

pomoc_ukraina_slider