08-21
wrzesień
Odmień swoją okolicę wraz z Centrum Handlowym RONDO

W dniach 8-21 września bydgoskie Centrum Handlowe RONDO organizuje akcję „I Ty odmień okolicę”, której celem jest wsparcie przez RONDO projektu zmian w Bydgoszczy, wybranego przez klientów w głosowaniu w aplikacji na Facebooku oraz na standzie multimedialnym zlokalizowanym na terenie CH RONDO. Projekt z największą łączną liczbą oddanych głosów zostanie dofinansowany kwotą 10 000 złotych! Partnerem akcji jest Miasto Bydgoszcz.

W czasie akcji „I Ty odmień okolicę” klienci RONDA mogą głosować na jeden z dziesięciu projektów zmian w Bydgoszczy, który chcieliby, aby CH RONDO dofinansowało kwotą 10 000 złotych w specjalnej aplikacji na Facebooku dostępnej pod adresem http://on.fb.me/Ypq37C oraz na standzie multimedialnym zlokalizowanym w strefie gastronomicznej w RONDZIE.

Osoby głosujące na projekt zmian w aplikacji na Facebooku dostępnej pod adresem http://on.fb.me/Ypq37C mogą dodatkowo uzasadnić swój głos, a trzy najlepsze uzasadnienia zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi o wartości 1000 zł, 500 zł oraz 200 zł na zakupy w Centrum Handlowym RONDO!

Klienci Centrum Handlowego RONDO mogą oddać głos na jeden z następujących projektów, realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w ramach programu „5/6”:

1. Budowa placu zabaw w Parku Dunarowskiego (Błonie)
2. Doposażenie placu zabaw przy ul. Mińskiej i budowa mini placu zabaw przy ul. Śluzowej (Flisy)
3. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Gersona, Kossaka i Żwirki i Wigury (Górzyskowo) Budowa rekreacyjno-sportowego parku z placem zabaw, siłownią, miejscem do fitness, wybiegiem dla psów oraz oświetleniem terenu
4. Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki na terenie Parku Załuskiego (Leśne)
5. Budowa oświetlenia ul. Noteckiej i ul. Iglastej (Miedzyń-Prądy)
6. Rozbudowa systemu monitoringu: instalacja kamer w punktach wskazanych przez mieszkańców, Radę Osiedla i policję (Okole)
7. Budowa placu zabaw w południowej części osiedla (Osowa Góra) Plac zabaw zostanie zbudowany w rejonie ul. Kanarkowej
8. Budowa oświetlenia kortu tenisowego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Piaski)
9. Zakup sprzętu rekreacyjnego na potrzeby placu zabaw przy ul. Mochelskiej (Piaski)
10.Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Wilczak-Jary)

Jako kryterium wyboru projektów do głosowania przyjęto – wspólnie z Miastem Bydgoszcz – zadania, które są realizowane na terenie jednostek urbanistycznych do 15 000 mieszkańców i zlokalizowane w dzielnicach leżących w zasięgu oddziaływania RONDA oraz będące w trakcie realizacji.

„RONDO chętnie angażuje się w przedsięwzięcia ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej. Tym razem zdecydowaliśmy się dofinansować projekt zmian w Bydgoszczy, który służyć będzie poprawie warunków życia na jednym z bydgoskich osiedli. Zwycięski projekt wybiorą nasi klienci, dlatego zachęcam wszystkich do głosowania, a tym samym do realnego wpływu na najbliższe otoczenie” – mówi Joanna Sawośko-Duda, dyrektor Centrum Handlowego RONDO.

Patronat medialny nad akcją „I Ty odmień okolicę” objęły Express Bydgoski oraz Radio PiK. Partnerem akcji jest Miasto Bydgoszcz.

Wytypowane projekty do głosowania w akcji „I Ty odmień okolicę” realizowane są przez Miasto Bydgoszcz w ramach drugiej edycji programu „5/6”. Jeszcze jesienią rozpoczną się wybory nowych przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach trzeciej edycji programu „5/6” w 2015 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie miasta zarezerwowano kwotę 5 mln zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach tego programu. Wiele wskazuje na to, że tym razem mieszkańcy Bydgoszczy będą zgłaszać swoje propozycje zadań dwutorowo: za pośrednictwem wrzucanych do urn kart z nazwą przedsięwzięcia oraz poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Bydgoszczy, korzystając ze specjalistycznego oprogramowania. Dzięki temu każdy Bydgoszczanin będzie mógł w prosty i przystępny sposób przekazać pomysł i propozycję zadania istotnego dla poprawy warunków życia na swoim osiedlu.

Regulaminy akcji „I Ty odmień okolicę” dostępne są m.in. na stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:
Regulamin akcji „I Ty odmień okolicę” na standzie multimedialnym
Regulamin akcji „I Ty odmień okolicę” na Facebooku

CH_RONDO_ODMIEN_OKOLICE