22 sierpień
09 wrzesień
Centrum Handlowe RONDO szuka ciekawych inicjatyw lokalnych

„Bliżej inicjatyw lokalnych” – pod takim hasłem wystartowała 22 sierpnia akcja społeczna organizowana przez Centrum Handlowe RONDO. W ramach akcji organizacje pozarządowe z Bydgoszczy i okolic mogą zgłaszać projekty wspierające otoczenie lokalne. Najlepszy projekt zostanie dofinansowany przez RONDO kwotą 10 000 złotych. Zgłoszenia można przesyłać do 9 września włącznie.

Akcja „Bliżej inicjatyw lokalnych” odbywa się w dniach 22 sierpnia – 30 września i przebiega w dwóch etapach. Podczas pierwszej odsłony akcji, która trwa od 22 sierpnia do 9 września organizacje pozarządowe z Bydgoszczy i okolic mogą zgłaszać ciekawe inicjatywy wspierające otoczenie lokalne np. stworzenie strony internetowej wybranej fundacji, zakup materiałów edukacyjnych do wybranej świetlicy szkolnej czy spełnienie marzenia chorego dziecka, które chciałyby aby były dofinansowane kwotą 10 000 złotych przez Centrum Handlowe RONDO. Zgłoszenia można dokonać jedynie drogą elektroniczną, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail rondopomaga@apsysgroup.pl. Organizacja pozarządowa może zgłosić do akcji tylko jeden projekt.

Termin zgłaszania projektów mija 9 września. Wszystkie przesłane projekty oceni Komisja Konkursowa. Dziesięć projektów najwyżej ocenionych przez Komisję Konkursową zostanie zakwalifikowanych do drugiej odsłony akcji, czyli głosowania na projekty w specjalnej aplikacji na Facebooku oraz standzie multimedialnym w Centrum Handlowym RONDO. Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 17-30 września 2016.

„Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w naszej akcji, której celem jest wsparcie ciekawych inicjatyw społecznych. Do akcji można zgłaszać projekty o różnym charakterze – ekologicznym, edukacyjnym czy kulturalnym. Najwyżej ocenione inicjatywy zostaną poddane pod głosowanie klientów RONDA, którzy ostatecznie zadecydują, który projekt powinien dostać dofinansowanie w wysokości 10.000 złotych!” – mówi Joanna Sawośko-Duda, dyrektor Centrum Handlowego RONDO.

Patronat medialny nad akcją objęły Express Bydgoski oraz Radio PIK.

logo-1logo-2

Regulamin akcji: BLIŻEJ INICJATYW LOKALNYCH

Formularz zgłoszeniowy: Formularz_zgloszeniowy_akcja_Blizej_inicjatyw_lokalnych

inicatywa-22082016