Kontakt

CENTRUM HANDLOWE RONDO:
Ul. Kruszwicka 1
85-213 Bydgoszcz

DYREKCJA CENTRUM RONDO:
Ul. Kruszwicka 1
85-213 Bydgoszcz
Tel: 52 348 79 56
e-mail: rondo@apsysgroup.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Monika Paduch
Orchidea PR
Tel. 505 99 55 92
e-mail: monikapaduch@orchideapr.pl

WYNAJEM LOKALI:
Centrum Handlowe Rondo oferuje wynajem powierzchni handlowych oraz reklamowych. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani długoterminowym wynajmem powierzchni handlowej i lokali gastronomicznych prosimy o kontakt: Tomasz Jaskółowski tel.: 22 701 93 81 kom.: 572 728 844 e-mail: tjaskolowski@apsysgroup.pl.

WYNAJEM KIOSKÓW:
Krótkoterminowym wynajmem stoisk i powierzchni handlowych oraz powierzchni reklamowych w Centrum Rondo zajmuje się Dyrekcja Centrum 52 348 79 56, e-mail: rondo@apsysgroup.pl.

DANE SPÓŁKI

Apsys Management sp. z o.o., oddział I w Bydgoszczy, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-867) przy Alei Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o numerze NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych.

JAK DOJECHAĆ?

wordpress-themes.org